16
december
2008

Bingo – bara för Lars-Åke

Allsvenskan i fotboll summerades samtidigt som finanskrisen bröt ut. Det mesta pekade då nedåt för svensk fotboll, som stod där med ett 20-procentigt åskådartapp per match och bistra framtidsutsikter. Hade svensk fotbolls framgångskurva definitivt vänt nedåt?

Ytterligare en dryg månad senare pekar mungiporna och kurvorna uppåt igen. Ty under den tiden har vi fått veta att fotbollen och ishockeyn står bakom ett förslag som går ut på att slopa den halvdana 51/49-regeln vad gäller ägandet av svenska idrottsföreningars bolag. Vi har också fått klart för oss att staten delvis tvingas ge efter vad gäller spelmonopolet.

Statens utredare öppnar för utländska spelbolag, som då får ansöka om licens för att driva sin verksamhet på svensk mark. Utredaren öppnar också indirekt för ideella aktörer på den marknaden. En aktör som – åtminstone formellt sett – är ideell men som i realiteten är en jätte som sopar undan allt i dess väg, är Svenska Fotbollförbundet.

Fotbollen behärskar ungefärligen en tredjedel av det svenska idrottslivet, sett till utövare och ekonomiska muskler. Eftersom det uppfattas som futtigt – åtminstone av dem själva – behöver man inte vara någon Wittgenstein för att inse vad som är på gång: Fotbollen kommer i fortsättningen att bedriva ruljangsen på egen hand. Kommer övriga RF-medlemmar att svältas till döds eller utsättas för förödmjukelsen att be om allmosor från Lars-Åke Lagrell? Idrottsdemokrati är bra, men bara när han får bestämma.

Vi Tippa         Box 17004         104 62 Stockholm         tel: 08-444 74 30         Fax: 08-444 74 39