10
mars
2009

En rond återstår i Kalmar

Kalmar FF har vunnit ytterligare en delseger i kampen om att få bygga en ny fotbollsarena i staden. Länsrättens beslut överklagade i december till kammarrätten. Nu har kammarrätten i Jönköping beslutat att man inte kommer att ta upp ärendet.

Men detta är förvisso en speltidning. Avslaget går nämligen att överklaga till regeringsrätten, om så sker inom tre veckor. Då frågar sig Bister vad det är för odds på att det kommer att hända.

Kampen om arenan har ytterst handlat om kommunens borgensåtagande på 100 miljoner kronor. Men det är inte, som det framskymtat, ”privatpersoner” som drivit överklagandet. Det handlar om en enda person. Han har blivit sidsteppad inom den kommunala förvaltningen och har på det här viset skaffat sig ett nytt livsinnehåll. Enmanskampanjen har också lett till att stadens tidningar, Östran och Barometern, hamnat på var sin sida. Barometern har tagit på sig att stödja denne evige opponent och har t.o.m. låtit honom skriva en anonym debattartikel i ämnet, över en helsida. Opponenten har både där och i överklagandena dribblat avsevärt med fakta

Men det är väl synd att låta gubben vara anonym. Faktum är att han har samma efternamn som stadens mästerbloggare (Rydström). Frågan är bara vad den enes självgoda utbredande i snart sagt alla tillgängliga spalter spelar för roll i den andres till synes oresonliga motvilja vad gäller fotbollens kommersiella utveckling. Klart han ger även regeringsrätten en chans!

Vi Tippa         Box 17004         104 62 Stockholm         tel: 08-444 74 30         Fax: 08-444 74 39